1fe6e5869afd4d82
Handige tips voor je zwangerschap

De Medische Malle Molen (MMM)

Misschien probeer je al enige tijd zwanger te raken, maar is dit nog niet gelukt. Elke maand wacht je weer een grote teleurstelling en de frustratie en onzekerheid wordt steeds groter. Om je heen zie je regelmatig dikke buiken of moeders met pasgeboren baby’s en je vraagt je af waarom het bij jullie maar niet wil lukken. Wat nu?

Een gezond stel doet er gemiddeld een jaar over om zwanger te raken. Dat een jaar het gemiddelde is, betekent dat er ook veel stellen zijn die er langer over doen. Wanneer het bij jullie na een jaar nog niet is gelukt hoef je dus niet meteen van het ergste uit te gaan. Wanneer je je zorgen maakt kun je een afspraak maken bij de huisarts en hem of haar je probleem voorleggen.

Onderzoeken

De meeste huisartsen zijn niet erg thuis op het gebied van fertiliteit en waarschijnlijk zal je huisarts jullie doorsturen naar een gynaecoloog. Wellicht is het verstandig om voor de afspraak met de gynaecoloog je cyclus al enkele maanden bij te houden.
Sommige gynaecologen stellen voor om eerst nog een tijd af te wachten voor er onderzoeken gestart worden. Andere gynaecologen zullen direct actie ondernemen.

Een eerste onderzoek kan bestaan uit het maken van een inwendige echo bij de vrouw. De gynaecoloog kan op deze manier bekijken hoe de baarmoeder en de eierstokken eruit zien. Eventuele bijzonderheden of ziektes kunnen op deze manier vastgesteld worden.

Een ander veelvoorkomend onderzoek is een zaadonderzoek bij de man. De man dient een potje met zaad in te leveren in het ziekenhuis of bij het laboratorium. Vervolgens wordt onderzocht of er voldoende zaadcellen aanwezig zijn en of de zaadcellen beweeglijk zijn.

Wanneer de uitslagen van deze onderzoeken binnen zijn kan een eventueel behandelplan opgesteld worden. Ook wanneer uit de uitslagen niet blijkt dat er iets mis is, kan besloten worden toch te gaan behandelen. Er zijn verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen die uitgevoerd kunnen worden.

Ovulatie Inductie (O.I.)

Bij Ovulatie Inductie wordt door middel van inwendige echo’s of ovulatietesten bijgehouden wanneer de eisprong plaatsvindt. Op deze manier weten jullie zeker dat jullie op het juiste moment seks hebben en dat de kans op bevruchting maximaal is.

IUI

I.U.I. is de afkorting van Intra-Uteriene Inseminatie. Deze behandeling wordt vaak uitgevoerd wanneer er bij de man onvoldoende zaadcellen zijn gevonden of wanneer is gebleken dat de vrouw vijandig baarmoederslijmvlies heeft, waardoor de zaadcellen die daarmee in aanraking komen afsterven.

Wanneer er een IUI-behandeling uitgevoerd wordt, dient de man eerst wat zaad in te leveren. In het laboratorium wordt het zaad gescheiden; De zaadcellen die niet beweeglijk of van slechte kwaliteit zijn worden verwijderd, zodat de geschikte zaadcellen overblijven. Dit wordt ook wel ‘wassen’ genoemd. Vervolgens wordt er een vloeistof aan de geschikte zaadcellen toegevoegd. Dit wordt ook wel ‘opwerken’ genoemd.

Bij de vrouw wordt een dun slangetje in de baarmoeder gebracht, waardoor het zaad wordt geïnsemineerd. De zaadcellen hebben nu een kortere weg af te leggen.

IVF

I.V.F. is de afkorting van In-vitrofertilisatie. IVF kan worden toegepast wanneer er bij de man onvoldoende zaadcellen zijn gevonden.

Een IVF-behandeling bestaat uit verschillende fases. De eerste fase is het stimuleren van de follikels. De vrouw dient hormonen te nemen door injecties in haar buik te zetten. Deze hormonen zorgen ervoor dat er meerdere follikels groeien waarin de eicellen (kunnen) zitten. Bij de tweede fase, de follikelpunctie, worden de follikels aangeprikt met een lange naald die door de vaginawand wordt geprikt. Wanneer de follikels aangeprikt worden zullen ze leeglopen. De eicellen worden opgevangen. Van tevoren kan niet met zekerheid gezegd worden dat in elke follikel een eicel wordt gevonden.

De derde fase; De gevonden eicellen worden met de zaadcellen, die de man vooraf heeft geproduceerd, samengebracht in een petrischaaltje. Er wordt afgewacht of er een bevruchting ontstaat. Wanneer er een bevruchting heeft plaatsgevonden en er een embryo is ontstaan, kan er een terugplaatsing plaatsvinden. De embryo wordt in de baarmoeder geplaatst in de hoop dat het zal innestelen en verder zal groeien.

Wanneer er meerdere bevruchting plaats hebben gevonden en er meer embryo’s zijn ontstaan, kunnen de embryo’s die niet worden teruggeplaatst eventueel ingevroren worden. Een ingevroren embryo heet een cryo. Cryo’s kunnen later ontdooid worden. Als dit proces goed verloopt kan de cryo, op dezelfde manier als de embryo, teruggeplaatst worden in de baarmoeder.

ICSI

I.C.S.I. is de afkorting voor Intracytoplasmatische sperma-injectie. Een ICSI-behandeling wordt uitgevoerd wanneer er erg weinig geschikte zaadcellen gevonden zijn bij de man. Net als IVF bestaat ook een ICSI-behandeling uit 4 verschillende fases. Deze fases zijn hetzelfde als bij de IVF-procedure, behalve de derde fase. Om de eicellen te bevruchten met de zaadcellen worden de eicellen en zaadcellen niet samengebracht. De laborant zoekt de meest geschikte zaadcellen uit en injecteert deze in de eicel. De zaadcellen hoeven de eicellen op deze manier niet zelf op te zoeken, waardoor de kans op bevruchting in dit geval groter is.

Andere mogelijkheden

Deze meest voorkomende vruchtbaarheidsbehandelingen zijn niet de enige mogelijkheden en wanneer blijkt dat deze behandelingen jullie niet verder kunnen helpen, is de kans op een kindje nog niet verkeken. Er zijn nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld KID (Kunstmatige Inseminatie Donor) of eiceldonatie. Ook zijn er verschillende operaties en technieken die de kans op een zwangerschap kunnen vergroten.

Comments are closed.